Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Φωτογραφίες από τον ανδριάντα του Υane Sadanski στο Μελένικο

ο  ανδριάντας του Υane Sadanski στο Μελένικο

ο  ανδριάντας του Υane Sadanski στο Μελένικο

ο  ανδριάντας του Υane Sadanski στο Μελένικο

ο  ανδριάντας του Υane Sadanski στο Μελένικο

Φωτογραφίες από την προτομή του Krastyo Hadzhiivanov στο Σαντάσκι

Krastyo Hadzhiivanov

Krastyo Hadzhiivanov

Krastyo Hadzhiivanov

Krastyo Hadzhiivanov

Krastyo Hadzhiivanov

Krastyo Hadzhiivanov

Krastyo Hadzhiivanov

Φωτογραφίες από την προτομή του PK Yavorov στο Σαντάσκι

PK Yavorov

PK Yavorov

PK Yavorov

PK Yavorov

PK Yavorov

PK Yavorov