Φύλλο πορείας

Δύο είναι τα κύρια εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στις σελίδες του ιστολογίου. Επειδή ο όγκος του υλικού είναι μεγάλος (περισσότερες από 17.000 φωτογραφίες και 600 κείμενα) τα μνημεία έχουν ταξινομηθεί ανά περιοχή. Το εργαλείο των συνδέσμων βρίσκεται πάνω δεξιά στην σελίδα και φέρει την ονομασία "Καταχώρηση μνημείων ανά περιοχή". Η καταχώριση ξεκινάει γεωγραφικά από το μεγάλο στο μικρό: Χώρα - Νομός - Πόλη ή Χωριό - Μνημείο. Έτσι λοιπόν αν θέλουμε να βρούμε κάποιον ορθόδοξο ναό στην πόλη της Κοζάνης ακολουθούμε τους συνδέσμους: Ελλάδα - Νομός Κοζάνης - Κοζάνη - Ορθόδοξοι Ναοί. Γίνεται κατανοητό πως η γνώση της γεωγραφίας αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την ορθή χρήση του ιστολογίου. Από τον κανόνα της γεωγραφικής κατανομής εξαιρούνται τα γλυπτά τα οποία κατανέμονται και με βάση τον καλλιτέχνη που τα δημιούργησε. Έτσι λοιπόν στον σύνδεσμο "Κατάλογος γλυπτών ανά καλλιτέχνη" κατανέμονται περίπου 1.700 γλυπτά. Αν θέλουμε π.χ. να δούμε τα έργα του γλύπτη Κώστα Κουλεντιανού που παρουσιάζονται στο ιστολόγιο, πατάμε πάνω στο σύνδεσμο "Κουλεντιανός Κώστας". Δίπλα στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθμός των έργων του εκάστοτε καλλιτέχνη που παρουσιάζονται στο ιστολόγιο.
Το δεύτερο εργαλείο περιήγησης στο ιστολόγιο είναι η μπάρα που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον τίτλο. Πρόκειται για δευτερεύουσες πληροφορίες. Στον σύνδεσμο "Σχετικά" υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την παρούσα εργασία, ο σύνδεσμος "Φύλλο Πορείας" οδηγεί στο παρόν κείμενο, ο σύνδεσμος "Της Ποίησης, του Δρόμου και των Πατέρων" περιέχει κείμενα φαινομενικά άσχετα με την εργασία ενώ ο σύνδεσμος "Επικοινωνία" περιέχει στοιχεία επικοινωνίας.